Podstawowe informacje

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o Publicznej Szkole Podstawowej w Siedlcach: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt z Publiczną Szkołą Podstawową w Siedlcach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach jest jednostką organizacyjną Stowarzyszenia „Dobra Szkoła" w Siedlcach.